Thuisbegeleidingsdienst 't Kompas De VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.

Historiek

In 1992 werd de VZW Ambulante Dienst Sint-Vincentius opgericht als rechtspersoon die de nieuwe thuisbegeleidingsdienst ’t Kompas onder zijn hoede nam.

Oorspronkelijk had deze dienst, gevestigd in De Dammenlaan, een erkenning voor slechts 9 begeleidingen. Een jaar later werd deze capaciteit uitgebreid tot 18 gezinnen en in 1995 verhuisde de dienst naar de Donckstraat. In 1999 vestigde de dienst zich naar de Kerkstraat te Dendermonde en sedert 2009 is de dienst erkend om 32 gezinnen te begeleiden.

In 2009 werd eveneens de fusie tussen VZW Ambulante dienst Sint-Vincentius en de Vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius afgerond en ontstond de huidige eengemaakte VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius, die de voorzieningen Dagcentrum Abelia, Kinderhuis Sint-Vincentius , Kindertehuis Dageraad en Thuisbegeleidingsdienst ’t Kompas omvat.

Vanaf maart 2015 is 't Kompas gevestigd in de locatie van Dageraad - Jagerstraat 32 te 9220 Hamme.

Verklaring over cookies