Kindertehuis Dageraad De VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.

Historiek

Reeds van in het begin van de 20ste eeuw boden de zusters van de congregatie van Sint-Vincentius a Paulo in Dendermonde en Hamme opvang aan weeskinderen, in de gebouwen van de congregatie.

In 1966 werd in Hamme gestart met de bouw van een tehuis voor de huisvesting van de kinderen in de Jagerstraat, namelijk het Kindertehuis Dageraad.

In de loop van de jaren 70 van de vorige eeuw werd meer en meer voorzien in de opvang van sociaal verwaarloosde kinderen. In dit kader werd in 1980 de "VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius" opgericht die juridisch de rechtspersoon werd die het beheer van de instellingen in Dendermonde en Hamme op zich nam.

Verklaring over cookies