Jeugdzorg Sint-Vincentius De VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.

Missie

Contextbegeleiding en dagbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk.
Een aanmelding gebeurt steeds schriftelijk, maar bij twijfel of bijkomende vragen kan er contact opgenomen worden met de coördinerend pedagogisch directeur van de vzw mevr Bene Defleur.
Een aanmeldingsformulier kan opgevraagd worden via email : aanmelding@jzsv.be en versleuteld teruggestuurd worden. De wijze van versleuteling kan je telefonisch opvragen via het nummer 052/47 25 64.

De VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.
We willen samen met de jongere en het gezin werken om voor iedereen het best mogelijke toekomstperspectief te bereiken. Professionele en geëngageerde medewerkers in de ambulante, semi-ambulante en residentiële voorzieningen zetten zich hiervoor elke dag opnieuw in.

Verklaring over cookies